rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMLAG & PRAXISAktuelltProposition om skolgång för barn utan tillstånd

Proposition om skolgång för barn utan tillstånd

Regeringens proposition till riksdagen om skolgång för barn som vistas i landet utan tillstånd har presenterats - sju år efter att en utredning första gången fick direktiv om att lägga fram ett sådant förslag.

Propositionen som nu ska behandlas av riksdagen omfattar alla skolformer, även särskola och förskoleklass (för sexåringar). Däremot blir det ingen skolplikt för papperslösa barn. För att få gå gymnasiet ska eleven börja före 18 års ålder. Inga ändringar i sekretesslagen föreslås och det blir inget direkt förbud för polisen att söka barn i skolan.

Regeringens proposition till riksdagen om skolgång för barn som vistas i landet utan tillstånd har presenterats - sju år efter att en utredning första gången fick direktiv om att lägga fram ett sådant förslag.

Propositionen som nu ska behandlas av riksdagen omfattar alla skolformer, även särskola och förskoleklass (för sexåringar). Däremot blir det ingen skolplikt för papperslösa barn. För att få gå gymnasiet ska eleven börja före 18 års ålder. Inga ändringar i sekretesslagen föreslås och det blir inget direkt förbud för polisen att söka barn i skolan.

Lagförslaget går längre än de tidigare utredningarna genom att barnen även ska få skolskjuts och elevresor. Dessutom ska den omdiskuterade "underrättelseskyldigheten" tas bort, både för skolan och socialtjänsten. Skolan ska alltså inte underrätta polisen när en elev som saknar uppehållstillstånd skrivs in. Det blir ingen bedömning av om barnets vistelse i Sverige beräknas bli tillfällig.

Förslaget är däremot snävare genom att tillgång till förskola (daghem), fritidshem och annan pedagogisk verksamhet inte finns med.

50 miljoner om året ska fördelas till kommunerna för att bekosta skolgången. Det är samma summa som kommunerna tilldelades redan i budgeten för 2006, för att ingen kommun av ekonomiska skäl skulle avstå från att släppa in barn i skolan.

Läs mer i propositionen

orange knapp

Viktigt!

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5