Proposition om skolgång för barn utan tillstånd

Regeringens proposition till riksdagen om skolgång för barn som vistas i landet utan tillstånd har presenterats - sju år efter att en utredning första gången fick direktiv om att lägga fram ett sådant förslag.

Propositionen som nu ska behandlas av riksdagen omfattar alla skolformer, även särskola och förskoleklass (för sexåringar). Däremot blir det ingen skolplikt för papperslösa barn. För att få gå gymnasiet ska eleven börja före 18 års ålder. Inga ändringar i sekretesslagen föreslås och det blir inget direkt förbud för polisen att söka barn i skolan.

Regeringens proposition till riksdagen om skolgång för barn som vistas i landet utan tillstånd har presenterats - sju år efter att en utredning första gången fick direktiv om att lägga fram ett sådant förslag.

Propositionen som nu ska behandlas av riksdagen omfattar alla skolformer, även särskola och förskoleklass (för sexåringar). Däremot blir det ingen skolplikt för papperslösa barn. För att få gå gymnasiet ska eleven börja före 18 års ålder. Inga ändringar i sekretesslagen föreslås och det blir inget direkt förbud för polisen att söka barn i skolan.

Lagförslaget går längre än de tidigare utredningarna genom att barnen även ska få skolskjuts och elevresor. Dessutom ska den omdiskuterade "underrättelseskyldigheten" tas bort, både för skolan och socialtjänsten. Skolan ska alltså inte underrätta polisen när en elev som saknar uppehållstillstånd skrivs in. Det blir ingen bedömning av om barnets vistelse i Sverige beräknas bli tillfällig.

Förslaget är däremot snävare genom att tillgång till förskola (daghem), fritidshem och annan pedagogisk verksamhet inte finns med.

50 miljoner om året ska fördelas till kommunerna för att bekosta skolgången. Det är samma summa som kommunerna tilldelades redan i budgeten för 2006, för att ingen kommun av ekonomiska skäl skulle avstå från att släppa in barn i skolan.

Läs mer i propositionen