Utvisningar till Eritrea stoppas

I förra veckan meddelade polisen att inga utvisningar till Eritrea ska verkställas tills vidare. Den 15 maj kom samma besked från Migrationsverket - inga tvångsutvisningar till Eritrea.

Enligt Migrationsverket är det ny landinformation som gör att verkställigheterna stoppas. Nya rapporter innehåller alarmerande uppgifter om att personer som återvänder till Eritrea utsätts för förföljelse, frihetsberövas och riskerar tortyr och andra övergrepp.

Eftersom det inte finns några internationella frivilligorganisationer kvar i Eritrea är det svårt att få fram tillförlitlig information om situationen i landet, uppger Migrationsverket. De rapporter som ändå skrivits den senaste tiden har fokuserat på den allt mer osäkra situationen för personer som återvänder till Eritrea. Amnesty International, Freedom House och Human Rights Watch uppger att eritreaner som återvänt med tvång utsatts för övergrepp.

Att döma av informationen på Migrationsverkets hemsida gäller stoppet enbart verkställighet av utvisningsbeslut. Enligt verket kan personer som har giltiga resehandlingar återvända på eget initiativ. Dagens Nyheter uppger dock att Migrationsverket kommer att ompröva icke verkställda utvisningsbeslut, ca 30 stycken. Av de 1180 eritreanska asylärenden som avgjorts i år har 97 procent lett till uppehållstillstånd.
Läs mer på Migrationsverkets hemsida