Ensamkommande barn och Dublin

Ensamkommande barn skall enligt en dom i EU-domstolen normalt få sin asylansökan prövad i det land de befinner sig. Nu har Migrationsverket meddelat att de som redan fått avslag men hållit sig undan inte kommer att överföras utan vidare om de ger sig till känna.

Uppdatering 11 juli - justering av tidigare information och kommentar
Uppdatering 3 september - korrigering av länk
EU-domen gäller alltså "retroaktivt". Sverige kommer att ta över ansvaret även om det finns ett beslut om överföring. Men det finns undantag precis som i nya ärenden: Den som redan fått beslut i det andra EU-landet eller bedömts som vuxen där kan överföras, likaså den som hunnit fylla 18.

Migrationsverkets verksamhetschef, Jan-Olov Wallin, gav den 2 juli ut en ny instruktion för hur asylsökningar från ensamkommande barn ska behandlas.

Den nya instruktionen innebär i korthet:

Särskilt om barn som redan har fått beslut om överföring enligt Dublin

Läs hela instruktionen här

Tidigare information.

EU-domstolen slog den 6 juni fast att barnets bästa ska vara avgörande för hur Dublinförordningen ska tolkas för ensamkommande barn, och att detta normalt innebär att barnets asylärende ska prövas i det land där barnet befinner sig. Enligt domen ska barnet alltså inte överföras till ett annat EU-land även om en asylansökan påbörjats där. Av domen framgick att det land där barnet befinner sig inte behöver genomföra en ny asylprövning om barnet hunnit få ett negativt beslut i det andra EU-landet. Migrationsverket gick redan efter några dagar ut med ett ställningstagande där det framgick att Migrationsverket tolkar detta så att ett ensamkommande barn som fått negativt beslut i ett annat EU-land fortfarande ska överföras enligt Dublinförordningen. Dessutom ska detta enligt Migrationsverket också gälla om barnet fått positivt beslut i det andra EU-landet. Det betyder att alla ensamkommande barn som fått beslut i asylsärendet i ett EU-land fortfarande kan få överföras enligt Dublin, oavsett hur barnet behandlats i det andra landet. Eftersom Migrationsverkets tolkning på de här punkterna inte är självklar utifrån EU-domen, kan det fortfarande bli tvister mellan länderna beträffande om ensamkommande barn ska överföras eller inte.

FARR:s ståndpunkt är att eftersom EU-domstolens beslut bygger på att barnets bästa ska råda, så borde barnets bästa vara avgörande även för barn som fått beslut i en annan EU-stat, barn som utsatts för osäkra åldersbedömningar och för den delen även för barn i familj. FARR kommer att undersöka hur andra länder tolkar domen. FARR ser också fram emot att beslut som strider mot barnets bästa kommer att överklagas och prövas i högre instans.

Läs Migrationsverkets kommentar och hämta det rättsliga ställningstagandet.