rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMLAG & PRAXISAktuelltStällningstaganden att använda

Ställningstaganden att använda

Migrationsverket uppdaterade i juni sitt ställningstagande om hur det ska gå till när utvisningar av ensamkommande barn verkställs till hemlandet. Där finns viktiga påpekanden, som att det är Migrationsverkets ansvar att utreda mottagningsförhållandena, och att återvändandearbetet ska bedrivas effektivt. "Om det i praktiken är utsiktslöst att finna ett ordnat mottagande bör arbetet inte drivas vidare." Migrationsverket bör avkrävas att faktiskt följa dessa riktlinjer och inte låta barnet vänta i månader och år tills myndighetsdagen uppnås.

Ett annat ställningstagande som kan vara bra att hänvisa till kom i maj och rör vilka skäl som kan leda till att en Dublinöverföring bör hejdas. Det gäller till exempel i vissa ärenden som rör familjeåterförening och överföringar som skulle vara "humanitärt stötande".

Hämta det rättsliga ställningstagandet om verkställighet av ensamkommande barn

Hämta det rättsliga ställningstagandet om möjligheten att göra avsteg från Dublinöverföring

orange knapp

Viktigt!

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5