Ställningstaganden att använda

Migrationsverket uppdaterade i juni sitt ställningstagande om hur det ska gå till när utvisningar av ensamkommande barn verkställs till hemlandet. Där finns viktiga påpekanden, som att det är Migrationsverkets ansvar att utreda mottagningsförhållandena, och att återvändandearbetet ska bedrivas effektivt. "Om det i praktiken är utsiktslöst att finna ett ordnat mottagande bör arbetet inte drivas vidare." Migrationsverket bör avkrävas att faktiskt följa dessa riktlinjer och inte låta barnet vänta i månader och år tills myndighetsdagen uppnås.

Ett annat ställningstagande som kan vara bra att hänvisa till kom i maj och rör vilka skäl som kan leda till att en Dublinöverföring bör hejdas. Det gäller till exempel i vissa ärenden som rör familjeåterförening och överföringar som skulle vara "humanitärt stötande".

Hämta det rättsliga ställningstagandet om verkställighet av ensamkommande barn

Hämta det rättsliga ställningstagandet om möjligheten att göra avsteg från Dublinöverföring