Irakier förlorade i Europadomstolen

Utsatta personer i Irak kan fly inom landet. Det har Europadomstolen för mänskliga rättigheter slagit fast efter att ha granskat åtta av de Irak-ärenden som togs upp hösten 2010.

Sex ärenden gäller kristna. Dessa åberopade även olika individuella skäl. En man var till exempel homosexuell, en kvinna hade försökt återvända men blivit våldtagen. Men dessa omständigheter påverkade inte utgången. Två ärenden gäller sunnimuslimska män som hotats till livet av familjerna till kvinnor de haft en relation till.

Europadomstolen accepterar nu utvisningarna. Domstolen anser visserligen att de sökande tillhör utsatta grupper och inte kan återvända till respektive hemort. Men enligt domen kan personerna kan få skydd genom internflykt. De kristna hänvisas till norra Irak.

Domstolen var inte enig. Två domare reserverar sig i alla ärendena med anledning av att internflyktsalternativet inte är tillräckligt utrett. I ett fall menar de båda dessutom att den sökande personligen utsatts för så mycket att det inte är rimligt att åter skilja honom från hans familij och i ett annat fall att den personliga hotbilden är så stark att personen inte är skyddad genom internflykt.

(Applications no 71680/10, 72413/10, 50859/10, 68411/10, 68335/10, 72686/10, 66523/10 and 28379/11)

Läs Migrationsverkets referat av ärendena rörande kristna och hämta domsluten

Läs Migrationsverkets referat av de hedersrelaterade ärendena och hämta domsluten

Läs domen i ansökan nr 50859/10 (vägledande) på Europadomstolens hemsida

Fler notiser om praxis från domstolar finns i Asylnytt