Delade meningar om EU-dom rörande homosexuella

EU-domstolen har publicerat ett förhandsavgörande om tre personer från Sierra Leone, Uganda och Senegal som hävdade att de riskerade straff från dryga böter till livstids fängelse på grund av sin sexuella läggning. EU-domstolen kommer fram till att sexuell läggning är ett karaktärsdrag som är så fundamentalt att ingen kan tvingas avstå från det. Att det finns strafflagstiftning mot homosexualitet stöder att de betraktas som en specifik grupp av omgivningen. EU-domstolen slår också fast att det inte får krävas att personen döljer sin sexuella läggning för att slippa förföljelse.

När det gäller rätten till skydd anser dock EU-domstolen att det inte räcker att det finns strafflagstiftning mot homosexuella, staten där personen söker asyl ska också undersöka om lagstiftningen tillämpas i praktiken. Målet har väckt internationell uppmärksamhet och meningar är delade kring om domen är ett framsteg eller ett bakslag för asylsökande.

Enligt en artikel i Aida, Asylum Information Database, välkomnades domen av Evelyne Paradis, generaldirektör i juristorganisationen ILGA-Europa, liksom även av The Human Dignity Trust. Amnesty International däremot menar liksom den internationella juristkommissionen att EU-domstolen åsidosatt internationell rätt genom att inte erkänna själva kriminaliseringen av homosexualitet som skyddsgrundande.

Homosexualitet är kriminaliserat i 78 länder. Ryssland införde nyligen en ny lag som förbjuder även "propaganda" för bl.a. homosexualitet.

(EU-domstolen Mål C-199/12, C-200/12, C-201/12)

EU-domstolens pressmeddelande på engelska (pdf) 

Domen i sin helhet på svenska

Kommentar av Migrationsverket i Göteborgs-Posten

Artikeln i Asylum Information Database, Aida

Amnesty-uttalandet: EU Court ruling a setback for refugees

Läs fler praxisnyheter i Asylnytt