rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMLAG & PRAXISAktuelltAlternativt skyddsbehövande i Italien får inte utvisas dit

Alternativt skyddsbehövande i Italien får inte utvisas dit

Migrationsöverdomstolen har slagit fast att det inte går att utvisa en person till ett annat EU-land som beviljat uppehållstillstånd, om inte personen fått flyktingstatus. Saken gällde en man från Somalia som sökt asyl i Sverige men överförts till Italien där han tidigare registrerats som asylsökande. Några månader senare ansökte han om asyl i Sverige igen. Han hade då fått uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande i Italien.

Den här gången prövades asylansökan, på grund av att Dublinförordningens tidsgräns överskreds. Mannen ansågs som alternativt skyddsbehövande gentemot Somalia, men fick ändå avslag eftersom han hade skydd i Italien. Saken har nu nått Migrationsöverdomstolen som konstaterar att den paragraf Migrationsverket använt sig av bara gäller personer med flyktingstatus i det andra EU-landet. Mannen kan inte utvisas till Italien. Samtidigt påpekar Migrationsöverdomstolen att situationen ändrat sig i Somalia och mannen kanske inte är skyddsbehövande längre. Ärendet återförvisas till Migrationsverket för ny prövning. (Källor InfoTorg Juridik och Kammarrätten i Stockholm)

Läs fler praxisbeslut i Asylnytt

orange knapp

Viktigt!

  • Info till dig som vill gå med i FARR

    Beställningskupongen på FARR:s hemsida har en längre tid fungerat dåligt. Många enskilda och föreningar som försökt bli medlemmar i FARR eller prenumerera på Artikel 14 har fastnat i svårtydda bildfrågor eller att deras mailadress inte har...

    Läs mer ...

  • Frivilligorganisationernas krav till politikerna

    De senaste årens migrationspolitik har kännetecknats av en lång rad förändringar som genomförts i snabb takt utan regelrätta utredningar och förarbeten. Konsekvensanalyser har många gånger helt saknats." Så inleddes ett brev från representanter för...

    Läs mer ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5