rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMLAG & PRAXISAktuelltUng vuxen kan ha rätt att stanna med familj

Ung vuxen kan ha rätt att stanna med familj

Migrationsöverdomstolen har i två fall nyligen låtit ett barn som fyllt 18 stanna i Sverige med sin förälder eller familj, med hänvisning till Europakonventionens skydd för privatlivet. Det ena fallet gällde en 26-åring med hälsoproblem som fortfarande bodde hemma. Denna dom har publicerats på domstolarnas hemsida och är vägledande. Det andra fallet gällde en nittonåring som varit tolv år i Sverige med sin familj.

26-åringen: En mor och en tonårig son sökte asyl år 2002. De fick avslag men höll sig kvar i Sverige tills beslutet preskriberades. När de sökte asyl på nytt fick modern uppehållstillstånd med flyktingstatus på grund av sin aktivitet i Sverige. Sonen hade inga sådana skäl och fick avslag. Sonen, nu 26, hade hälsoproblem och bodde fortfarande tillsammans med modern. Migrationsöverdomstolen gör en genomgång av en rad internationella rättsfall och anser att principen om familjens enhet ska tillämpas. Domstolen jämförde med ett föräldrapar från Kosovo som utvisats från en vuxen son som fått stanna i Sverige av synnerligen ömmande skäl. Men i det fallet kunde familjen välja att återförenas i Kosovo. Mannen får uppehållstillstånd och även flyktingstatus med hänvisning till principen om familjens enhet. Kammarrätten i Stockholm, målnummer UM795-12. Domen kan hämtas från Migrationsverkets databas Lifos.

19-åringen: En familj från Kosovo som varit tolv år i Sverige fick trots detta avslag när de sökte asyl efter att deras utvisningbeslut preskriberats. När saken togs upp i migrationsdomstolen fick föräldrarna och en dotter uppehållstillstånd på grund av flickans anknytning till Sverige. Men sonen/brodern som då var 19 fick avslag eftersom han betraktas som vuxen. Migrationsöverdomstolen gör ingen egen bedömning men påpekar att migrationsdomstolen inte vägt in om sonen kunde ha rätt att stanna med sin familj på grund av Europakonventionens skydd för privatlivet som kan innefatta starka band till landet (oavsett illegal vistelse) och beröra relationer utanför kärnfamiljen. Målet återförvisas till migrationsdomstolen. (Källor InfoTorg Juridik och kammarrätten i Stockholm)

Läs fler praxisbeslut i Asylnytt

orange knapp

Viktigt!

  • Info till dig som vill gå med i FARR

    Beställningskupongen på FARR:s hemsida har en längre tid fungerat dåligt. Många enskilda och föreningar som försökt bli medlemmar i FARR eller prenumerera på Artikel 14 har fastnat i svårtydda bildfrågor eller att deras mailadress inte har...

    Läs mer ...

  • Frivilligorganisationernas krav till politikerna

    De senaste årens migrationspolitik har kännetecknats av en lång rad förändringar som genomförts i snabb takt utan regelrätta utredningar och förarbeten. Konsekvensanalyser har många gånger helt saknats." Så inleddes ett brev från representanter för...

    Läs mer ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5