rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMLAG & PRAXISAktuelltÄndringar i Dublinförordningen

Ändringar i Dublinförordningen

Den 1 januari 2014 trädde "Dublin III", den ändrade Dublinförordningen, i kraft. Asylsökande ska nu ha rätt att söka uppskov under överklagande av en överföring till annat EU-land. Ensamkommande barn ska normalt få advokat i Dublinärenden.

Dublinförordningen är den EU-förordning som styr ifall en asylsökande ska skickas till ett annat EU-land som har ansvaret för att pröva ansökan. Migrationsverket har publicerat fem rättsliga ställningstaganden om hur den reviderade Dublinförordningen ska tolkas.

1. Det ska bli möjligt att begära inhibition, dvs att en överföring inte verkställs, medan beslutet överklagas. Utlänningslagen är inte ändrad på den här punkten än. Tills vidare kommer Migrationsverket att inhibera överföringarna, så att de inte kan verkställas under de tre veckor personen har rätt att överklaga, och därefter fram till att domstolen fattat beslut om verkställigheten ska stoppas.

2. Undantagsparagraferna har formulerats om. De paragrafer som ger Sverige möljighet att välja att pröva ett asylärende istället för att inleda ett Dublinförfarande eller verkställa en överföring, har flyttats och formulerats om. Det finns också en ny paragraf om hur EU-länderna ska göra när det kommer signaler om att ett land inte sköter asylmottagandet. Någon ändring i Migrationsverkets praxis framgår inte av ställningstagandet, undantag kommer troligen fortfarande att vara sällsynta.

3. Offentligt biträde ska normalt utses för ensamkommande barn i Dublinärenden. I undantagsfall, till exempel om det är uppenbart att det inte finns någon grund för uppehållstillstånd, kan det räcka med god man.

4. Förvarstagande begränsas. En person som ska överföras får enligt förordningen tas i förvar bara om det föreligger en "betydande" risk för att personen avviker. Om överföring inte har verkställts sex veckor det andra landets accept, ska personen släppas. Enligt ställningstagandet ska det tolkas så att förvarstiden inte får överskrida sex veckor även om personen tagits i förvar före accepten.

5. En följdändring - fler ansökningar kan avvisas. Personer som har uppehållstillstånd i ett annat EU-land kan överföras enligt Dublinförordningen - det är det första kriteriet och går före både visum och fingeravtryck. Men detta gäller inte personer som har flyktingstatus eller alternativt skydd i det andra landet. Dessa omfattas inte av Dublinförordningen eftersom de redan har skydd, det är alltså inte aktuellt att avgöra vilket land som ska pröva asylansökan. Tidigare gällde detta undantag bara vid flyktingstatus, men nu gäller det även för andra former av skydd. Enligt Utlänningslagen kan en asylansökan istället "avvisas" om någon har flyktingstatus, det vill säga att personen får  ett snabbt avslag utan sakprövning i asylärendet, trots att den inte hamnar i Dublinproceduren. En lagändring är på gång så att även ansökningar från personer  med annan skyddsstatus ska avvisas.

Hämta ställningstagandena:

angående överklagandeproceduren 

angående undantagsbestämmelserna

angående god man och offentligt biträde 

angående förvarstagande 

angående personer med skyddsstatus 

orange knapp

Viktigt!

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5