Föräldrar som skickat iväg barn får inte återförenas

Enligt ett beslut i Migrationsöverdomstolen får ett föräldrapar från Gaza inte återförenas med sin son i Sverige. Sonen kom hit som femtonåring. Han ansågs inte skyddsbehövande men fick uppehållstillstånd för att det ansågs "stötande ur ett humanitärt perspektiv" att återsända barn till Gaza. Föräldrarna ansökte om att få återförenas med pojken i Sverige. Frågan var om det fanns ett särskilt beroendeförhållande eller så "udda och ömmande" omständigheter att familjen kunde få återförenas i Sverige. Föräldrarna fick avslag och saken har nu nått Migrationsöverdomstolen. Pojken har tagit splittringen från föräldrarna hårt. Men Migrationsöverdomstolen slår fast att beroendeförhållandet mellan honom och föräldrarna bröts genom föräldrarnas planerade beslut att att sända pojken till släkt i Sverige.

Ett referat av beslutet har publicerats av Migrationsverket, med länk till hela domen.

Läs Migrationsverkets referat