Europadomstolen om internflykt i Irak

Europadomstolen för mänskliga rättigheter har i två ärenden som lämnats in från Sverige dömt att utvisningar kan genomföras till Irak med hänvisning till internflykt i den norra kurdiskstyrda delen av landet. Båda fallen gällde personer som inte själva är kurder eller har någon stark koppling till norra Irak, en ensamstående mandéisk kvinna och en affärsägare som hotats av al Qaida på grund av sin ateism.


Application no. 49341/10: En kvinna som tillhör den mandéiska minoriteten sökte asyl 2007. Hon hade blivit hotad med tvångsgifte och hävdade att hon som mandé och ensamstående kvinna inte skulle klara sig. Senare gifte hon sig med en muslimsk man i Sverige vilket inte skulle accepteras av den egna gruppen. Migrationsverket ansåg att hon skulle ha ett manligt stöd i sin bror som också sökt asyl. De fick avslag samtidigt. Men brodern fick senare uppehållstilstånd i Sverige. Internflyktsalternativ diskuterades inte i besluten, eftersom kvinnan inte ansågs ha skyddsbehov. Inför Europadomstolen hävdade Sverige att situationen blivit bättre och att kvinnan antagligen har släkt kvar. Europadomstolen accepterar inte spekulationen om kvarvarande släktingar och anser att kvinnan som tillhörande den lilla minoriteten av mandéer och ensam kvinna riskerar att behandlas i strid med konventionen om hon återvänder till södra Irak. Trots att Sveriges argumentation underkänns blir domstolens slutsats att kvinnan kan återvända eftersom hon kan bosätta sig i den norra delen av landet.

Läs hela domen

Migrationsverkets referat

Application no. 68519/10: En tidigare sunnimuslim flydde från Irak 2008. Han betraktade sig som ateist och hade anställt en kvinna utan slöja i sin affär. Det ledde till upptrappade hot och slutligen till att affären sprängdes. En al Qaida-grupp sökte efter honom hos hans föräldrar. Det gjorde även polisen som fått tips om att han sprängt affären själv för att dölja vapenaffärer. Migrationsverket accepterade att han var förföljd av al Qaida, men hävdade att han skulle kunna flytta till norra Irak, där han hade hållit sig undan en månad. Senare lämnade mannen in en häktningsorder och en dom enligt vilken han fått tio års fängelse för terrorism. Enligt svenska myndigheter hade dokumenten visat sig vara förfalskade. Europadomstolen bedömer att mannen ändå kan vara förföljd av Al Qaida, men håller med om att han kan bosätta sig i norra Irak. Två domare har reserverat sig och påpekar att domstolen i linje med sin praxis borde ha undersökt om det finns garantier för att mannen ska kunna bosätta sig i norra Irak.

Läs hela domen


Läs fler praxisbeslut i Asylnytt