rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMLAG & PRAXISAktuelltBrist på sjukvård kan vara omänsklig behandling

Brist på sjukvård kan vara omänsklig behandling

EU-domstolen har tagit två beslut om hur brist på sjukvård som inte beror på förföljelse ska bedömas enligt EU-direktiven. Sammantaget innebär domarna att EU:s direktiv i vissa fall förbjuder att en mycket svårt sjuk person skickas till hemlandet, även om det inte räknas som flyktingskäl.

I det första målet konstaterade domstolen att en svår sjukdom som inte kan behandlas i hemlandet inte kan ge status som flykting eller alternativt skyddsbehövande enligt EU:s skyddsgrundsdirektiv. Däremot kan en utvisning leda till omänsklig eller förnedrande behandling genom brist på vård och kan därför ändå vara förbjuden enligt Europakonventionen.

I den andra domen går domstolen vidare och kommer fram till att en utvisning i ett sådant fall skulle strida även mot EU:s återvändandedirektiv. En ansökan om att stoppa verkställigheten av en sådan utvisning ska därför ha suspensiv effekt (verkställigheten ska inhiberas, ställas in tills vidare). Dessutom har personen rätt till vård i väntan på ett eventuellt överklagande.


Läs Migrationsverkets referat av målet C-542/13 och hämta domen
Läs Migrationsverkets referat av målet C-562/13 och hämta domen

Se även referat från ECRE om dessa domar
Läs Steven Peers i EU Law Analysis 14-12-21: Could EU law save Paddington Bear?

orange knapp

Viktigt!

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5