Stopp för utvisningar till Uzbekistan

Migrationsverket har publicerat en rättslig kommentar gällande Uzbekistan. I avvaktan på mer information om vad som hänt med personer som utvisats från Norge ska inga beslut om utvisning till Uzbekistan fattas, och inte heller avslag i ärenden om verkställighetshinder. Äldre utvisningsbeslut kvarstår men får inte verkställas med tvång.

Det har varit känt länge att utvisade kan straffas hårt för förräderi i Uzbekistan, men enligt vissa källor har det bara gällt personer som haft politiska eller religiösa skäl att lämna landet. Men i slutet av förra året avslöjades att ett antal namngivna personer som utvisats eller återvänt "frivilligt" från Norge har gripits, torterats, åtalats och dömts till fängelsestraff om 12-13 år, oavsett vilka asylskäl de hade. Migrationsverket bedömer nu att personer som återvänt från Sverige inte löper mindre risk än de från Norge. Enligt Migrationsverket behövs inget allmänt stopp för tidigare beslutade utvisningar, eftersom Sverige inte genomför verkställigheter med tvång. Enligt FARR:s källor verkställs faktiskt utvisningar till Uzbekistan med tvång och det händer att personer med utvisningsbeslut tas i förvar. Men detta bör alltså inte förekomma enligt kommentaren.

Hämta Migrationsverkets kommentar här.