rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMLAG & PRAXISAktuelltIransk filmare får ingen ny prövning

Iransk filmare får ingen ny prövning

Filmaren Roozbeh Janghorban från Iran och hans hustru, som sökt asyl efter att ha producerat regimkritiska filmer, har drabbats hårt av ett beslut i Migrationsöverdomstolen. Domen lägger en mycket hög ribba för möjligheten att få en ny prövning på grund av nya omständigheter. Enligt domen ska Sverige inte ta hänsyn till att en film publicerats på Internet och visats tiotusentals gånger, och inte heller till de nya hot som paret fått på grund av detta. En rad kulturarbetare verksamma i Sverige och med rötter från Iran har startat en namninsamling mot utvisningen.

Reportrar Utan Gränser har undersökt riskerna genom sitt nätverk i Iran och skickade in resultatet till domstolen, med en vädjan om att Roozbeh Janghorban måste få skydd.

En av initiativtagarna till kulturarbetarnas upprop, Foujan Rouzbeh, som också är aktiv i FARR, förklarade för Kulturnyheterna i SvT:

- Jag kommer ursprungligen från Iran, och kunde inte sluta tänka på det här. Bilderna inifrån landet - från fängelser, massgravar och tortyr - etsar sig fast. Det här kunde lika gärna ha varit jag. Förhoppningen är att människor höjer rösten nu när systemet sviker.

Läs mer från SvT Kultur och se inslaget

Läs kulturarbetarnas upprop i Aftonbladet

Underteckna namninsamlingen här


Vägledande beslut

Beslutet från Migrationsöverdomstolen kan få betydelse även i andra fall. Paret fick ursprungligen avslag för att Migrationsverket och domstolarna inte ansåg att de var så kända regimkritiker att de löpte någon risk i Iran. Senare försökte de påtala verkställighetshinder då en av filmerna publicerats och visats på internet med 40.000 träffar. Men då beviljades de ingen ny prövning eftersom uppgifterna betraktades som tillägg och filmerna inte kunde kopplas till paret. Redan innan överklagningsproceduren var avslutad gjorde paret ytterligare en ny ansökan då de faktiskt hotats på grund av filmen. Migrationsverket och Migrationsdomstolen ansåg då att publiceringen av filmen inte var en ny omständighet (trots att någon ny prövning om detta aldrig beviljats), samt att det inte fanns giltig ursäkt varför hoten inte nämnts tidigare.

Utvisningen har varit inställd i väntan på en eventuellt ny prövning ända sedan våren 2013. Men i den nya domen slår Migrationsöverdomstolen - den högsta instansen - fast en skarp tolkning av vad som är nya omständigheter. Enligt domen ska alla omständigheter som någon givit in in för att få en ny prövning betraktas som prövade i sak, oavsett om personen faktiskt fick en ny prövning eller inte. Det ska inte heller spela någon roll om de nya omständigheterna nämnts i tidigare beslut.

I och med Migrationsöverdomstolens beslut den 4 februari hävdes inhibitionen och makarnas utvisning får verkställas.

Tortyrkommitté stoppade utvisningar till Iran
Förra året stoppade FN:s kommitté mot tortyr, CAT, inte mindre än fem utvisningar till Iran. Den första var en utvisning som skulle ha skett från Finland av två bröder från en politiskt aktiv kurdisk familj. Brödernas far och farbror hade redan asyl i Finland. Själva hade de blivit aktiva först efter att fadern flytt. Båda hade varit fängslade och utsatta för flera olika former av tortyr, men de fick ändå avslag i Finland på grund av brist på bevis. CAT anser att omständigheterna är fullt tillfäckliga för att visa att bröderna riskerar tortyr om de skulle utvisas.

Vid sin novembersession stoppade CAT fyra utvisningar som skulle ha skett från Schweiz. Detta rapporterades för ett par veckor sedan på FARR:s hemsida. Ett av dessa fall gällde en man som främst var hotad på grund av sin verksamhet "surplace", efter flykten, precis som Roozbeh Janghorban. CAT motiverade beslutet med att det är känt att Iran följer exiliraniers förehavanden utomlands och att personer som varit asylsökande granskas särskilt. CAT ansåg att mannen riskerar tortyr om han återvänder till Iran och att det skulle bryta mot FN:s tortyrkonvention att utvisa honom.

Även i svensk utlänningsrätt ingår att flyktingskap kan uppstå "sur place". Ett antal personer från Iran har tidigare fått flyktingstatus på den grunden. Men det är oklart hur en person som varit aktiv tidigare men blivit känd först i Sverige ska kunna få skydd om just detta faktum inte får ses som nya omständigheter.

Hämta CAT:s beslut i ett surplace-ärende

orange knapp

Viktigt!

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5