rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Provisorisk EU-artikel
HEMLAG & PRAXISVerkställighetshinder

Verkställighetshinder - Ansökan om ny prövning

När en asylsökande har fått avslag på sin asylansökan i alla tre instanser kan utvisningsbeslutet inte ändras. Sökanden kan inte överklaga mer och utvisningsbeslutet har “vunnit laga kraft”. När Migrationsverket beviljar en ansökan om verkställighetshinder utgör detta ett undantag från regeln om att beslutet inte kan ändras - utvisningen upphävs och sökanden får uppehållstillstånd eller en ny prövning av sitt asylärende.

Eftersom verkställighetshinder utgör ett undantag från huvudregeln att ett beslut från högsta instans ska stå fast, är det ofta svårt att få till stånd en ny prövning. FARR har i samarbete med Rosenjuristerna tagit fram en broschyr och ett föreläsningsmaterial som förklarar svårigheterna och vilka villkor som behöver vara uppfyllda för att en utvisning ska hejdas.

Materialet på denna sida handlar om verkställighetshinder som uppstår när ett utvisningsbeslut vunnit laga kraft. Paragraferna som används finns i Utlänningslagens tolvte kapitel, 12:18 och 12:19. Under det senaste året har det blivit vanligt att uppehållstillstånd på grund av ett tidsbegränsat verkställighetshinder ges redan i grundärendet, enligt en annan paragraf, 5:11. Förutsättningarna för detta är annorlunda och behandlas inte närmare i detta material.

Broschyren är skriven våren 2016 av Anna Gevert och Sara Andersson på uppdrag av FARR och Rosenjuristerna. Powerpointen med handledning är framtagen sommaren 2016 av Sanna Vestin, FARR.

 

Material om verkställighetshinder och ny prövning efter beslut om utvisning

Broschyr, för utskrift i A4-format eller läsning i dator, 28 sidor

Broschyr, för utskrift i A5 häftesformat eller läsning i mobil, (28 sidor)
Utskrift som häfte: Använd Acrobat Reader. Välj format ”skriv ut som häfte”. Se till att valet ”skriv ut två sidor per sida” är aktiverat - det bör ske automatiskt. Med skrivare som kan skriva på båda sidorna, välj att skriva ut båda sidorna och bocka för ”rotera sidor automatiskt”. Med skrivare som bara kan skriva ut ena sidan av papperet, välj ”endast framsidan” och gör om utskriften med ”endast baksidan”.

Powerpoint (odp)
Powerpointpresentationen laddas ned till din dator. Om odp-formatet inte verkar göra full rättvisa åt presentationerna, maila info@farr.se för att få original i pptx-format.

Handledning till föreläsare, 12 sidor

 

Tillägg 1 januari 2017

På sid 19 i broschyren står att om Migrationsverket har sagt nej till en ny prövning så kan det beslutet överklagas - men utvisningsbeslutet kan verkställas medan detta pågår. Enligt en lagändring 1 januari 2017 får ett utvisningsbeslutet inte verkställas förrän en domstol har tagit ställning till om verkställigheten ska avbrytas i väntan på beslut om en ny prövning ska beviljas eller inte. Men detta gäller bara första gången en person begär ny prövning. I denna situation ska offentligt biträde beviljas om den sökande begärt det och det "inte är uppenbart att överklagandet inte kommer att bifallas". Om den sökande är ett barn utan vårdnadshavare i Sverige ska barnet alltid få ett offentligt biträde när ett nej till ny prövning överklagas.

orange knapp

Viktigt!

 • Förlängning och permanent uppehållstillstånd

  Denna artikel gäller alla som har haft tidsbegränsat tillstånd enligt den tillfälliga lagen och ska försöka få ett permanent tillstånd genom arbete. Reglerna gäller vid förlängning efter uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov, ömmande...

  Läs mer ...

 • Förslaget till ändrad Utlänningslag - med tillägg

  Den 15 september presenterade en parlamentarisk kommitté ett förslag till ändringar främst i Utlänningslagen. Ändringarna ska enligt förslaget börja gälla samtidigt som den tillfälliga lagen har löpt ut, den 20 juli 2021. Regeringen har skickat ut...

  Läs mer ...

 • FARR om den framtida asylpolitiken

  "Flyktingen kom inte för att bli arbetskraft. Människor är olika, vissa lär sig snabbt, andra långsamt. Hotet från hemlandet finns oavsett om asylsökande har förmåga att lära sig språket eller inte. Asyllagen måste vara human, den måste se till...

  Läs mer ...

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5