Logga in   FARR:s krav   Asylnytt   Goda Råd   Fort Europa   Gå med!   Medlemsmeny

 

 

 

 

rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Provisorisk EU-artikel
HEMOM FARRIntegritetspolicy

Integritetspolicy för FARR

Integritetspolicy för Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

Till våra medlemmar, prenumeranter och andra berörda.
Informationen nedan berör dem som är registrerade i FARR:s medlems- och prenumerantregister. Du hamnar inte i vårt register enbart genom att använda vår hemsida, maila oss, anmäla dig till en kurs eller liknande.

Dina personuppgifter

  1. De personuppgifter vi sparar från dig är följande: Namn, postadress, e-postadress, löpnr, prenumerantkategori eller kategori för friexemplar.
  2. Information om dig sparas i 24 månader från att ditt medlemskap eller prenumeration har förfallit. Detta för att kunna fullgöra de skyldigheter vi har med anledning av avtal med dig.

Syftet med informationen vi lagrar om dig

Vi lagrar informationen ovan för att veta om du är medlem, prenumerant eller ska ha friexemplar.

Vad har vi för laglig grund för att behandla dina personuppgifter?

Att vi har rätt att hantera dina personuppgifter beror på att du har anmält dig som medlem, prenumerant eller har samtyckt till detta.

Vi behöver dem för att kunna fullgöra det avtal vi har med dig samt tillhandahålla den tjänst du har köpt av oss.

Dina personuppgifter kommer inte att användas i några andra sammanhang.

Dina rättigheter

Önskar du att informationen om dig raderas tidigare än 24 månader meddelar du oss via e-post och vi raderar omedelbart dina uppgifter. Detsamma gäller om du vill ändra uppgifterna. Vill du ta del av den information vi har är det bara att kontakta oss så sänder vi den till dig.

Klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter

Skulle du vara missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter kan du framföra ditt klagomål till behörig tillsynsmyndighet som idag är Datainspektionen.

Personuppgiftsansvarig

Övergripande personuppgiftsansvarig är FARR:s ordförande.

Ändringar i integritetsskyddspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i vår policy. Den senaste policyn hittar du alltid på vår hemsida.

 

Du behövs!

Du behövs i FARR:s verksamhet!

Alla asylkommittéer, flyktinggrupper och andra föreningar som på olika sätt organiserar eller stödjer asylsökande eller papperslösa är välkomna att bli medlemmar i FARR. Som medlemsgrupp får ni del av utskick och diskussion grupperna emellan, ni kan utnyttja FARR:s studiematerial och seminarier och ni kan påverka vilken politik FARR ska driva gentemot politiker och beslutsfattare. Nätverkets främsta uppgift är att dela våra gemensamma kunskaper.

Du som själv är berörd som asylsökande eller papperslös, eller för att du arbetar med dessa frågor i ditt yrke eller engagerar dig på egen hand, är också mycket välkommen som medlem. Genom FARR kan du få stöd och information och kontakt med andra inom rörelsen. Ditt medlemskap är viktigt för oss. Alla FARR:s kunskaper bygger på medlemmarnas erfarenheter.

orange knapp

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5