Logga in   FARR:s krav   Asylnytt   Goda Råd   Fort Europa   Gå med!   Medlemsmeny

 

 

 

 

rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMOM FARRIntegritetspolicyOm FarrDebattinläggTobias Holmberg: Funktionshinderrörelsen: stå upp för asylrätt!

Tobias Holmberg: Funktionshinderrörelsen: stå upp för asylrätt!

Funktionshindrades behov står inte i motsättning till asylsökandes behov. Tvärtom behöver funktionshinderrörelsen solidarisera sig för rätten till asyl. Det skriver Tobias Holmberg, vänsterpartist och tidigare ordförande i Unga Rörelsehindrade, och även medlem i FARR. I en artikel som först var publicerad i Funktionshinderpolitik kommer Tobias Holmberg med en rad förslag på vad funktionshinderrörelsen borde göra.

 

För ett år sedan skrev jag en debattartikel om funktionshinderrörelsens skyldighet att solidarisera sig för rätten till asyl. Då kunde varken jag eller många andra ens ana hur kommande år skulle se ut.

 

Idag är miljoner människor på flykt runt om i världen, inte minst från krigets Syrien. Under året har en bråkdel av dessa tagit sig till Europa och Sverige. Här har vi mött människor i nöd med debatter om »flyktingkris« och stängda gränser hela vägen genom Europa, ett symptom på den politiska idévärld vår samtid befinner sig i. En idévärld som kommer att stå oss som avviker från funktionsnormen dyrt om vi inte på allvar börjar ta plats.

Jag står fast vi det jag sa för ett år sedan: »Varför ställer jag mig i vägen när svenska staten utövar sin makt mot människor som står utanför? Jo, för att jag ser min skyldighet gentemot vår historia att stå upp för andra människor, oavsett om de kommer från Afghanistan, är svindyra medborgare med funktionsnedsättningar eller har en annan religion än vad jag har.

Vi inom funktionshinderrörelsen måste ta vår del i kampen, för ett solidariskt samhälle där det finns plats att avvika från normen, oavsett vilken. Vi är skyldiga att ta strid för ett samhälle som inte reducerar människors värde till kronor och ören, annars står vi näst på tur.«

Rörelsen svarade svalt på min uppmaning då, tyvärr. När det kom som mest flyktingar under hösten, innan gränser stängdes och när statsministern fortfarande sa »I mitt Sverige bygger vi inte murar!«, så gjordes några bra inlägg från rörelsen. Framför allt om hur avsaknaden av lagliga vägar till Europa drabbar personer med funktionsnedsättningar, gummibåtarna över Medelhavet är inte ens ett alternativ för våra bröder och systrar. Tyvärr känns det som att det stannar där.

För ett år sedan gav jag inte så konkreta förslag på hur rörelsen borde agera. Det tänker jag göra nu. Förutsättningarna ser annorlunda ut nu, det finns en massrörelse för att välkomna flyktingar till Sverige. Samtidigt finns det en avsaknad av politisk vilja.

Funktionshinderrörelsen, då adresserar jag hela den breda, bör:

  • Ställa sig bakom Folkkampanj för Asylrätt.
  • Ställa sina enorma tillgångar till lokaler runt om i landet till förfogande för mötesplatser och vad det nu finns behov till.
  • Kritisera regeringens falska värderande av människor i kronor och ören.
  • Stå tillsammans med mig på barrikaden när regeringen verkställer utvisandet av tusentals människor under året.

Samtidigt som regeringen har stängt gränserna och inskränkt asylrätten har vi sett tydliga attacker mot den personliga assistansen. Det antyds att behoven står i motsättning till varandra. Vi vet att så inte är fallet. Det är dags att vara ärliga och sluta spela de fascistiska krafterna i händerna. Vi kan bygga en stark välfärd och där i välkomna människor som flyr för sina liv. Jag är övertygad om att funktionshinderrörelsen ska spela en stor roll i formandet av vår framtid, men det kräver handling nu.

Tobias Holmberg är aktivist, vänsterpartist och tidigare ordförande i Unga Rörelsehindrade

Du behövs!

Du behövs i FARR:s verksamhet!

Alla asylkommittéer, flyktinggrupper och andra föreningar som på olika sätt organiserar eller stödjer asylsökande eller papperslösa är välkomna att bli medlemmar i FARR. Som medlemsgrupp får ni del av utskick och diskussion grupperna emellan, ni kan utnyttja FARR:s studiematerial och seminarier och ni kan påverka vilken politik FARR ska driva gentemot politiker och beslutsfattare. Nätverkets främsta uppgift är att dela våra gemensamma kunskaper.

Du som själv är berörd som asylsökande eller papperslös, eller för att du arbetar med dessa frågor i ditt yrke eller engagerar dig på egen hand, är också mycket välkommen som medlem. Genom FARR kan du få stöd och information och kontakt med andra inom rörelsen. Ditt medlemskap är viktigt för oss. Alla FARR:s kunskaper bygger på medlemmarnas erfarenheter.

orange knapp

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5