Mikael Leyi: Igår firade vi inte nationaldagen - vi firade barnens seger

Flyktingbloggen 13-06-07:

Det är sällan det händer men så plötsligt får en familj uppehållstillstånd. Ett utvisningsbeslut upphävs. En förvarstagen släpps fri. En pilot vägrar ta med sig en desperat passagerare. En familj återförenas. Det är för dessa segrar som vi slåss. Som vi kämpar tillsammans för en friare och mer rättvis värld. Där vi tillåts definiera vårt öde och vår framtid. Där alla tillerkänns samma rätt att röra sig. Där rätten till skydd garanteras och görs absolut. Det är när vi kan glädjas med våra vänner över att dörren till en ny framtid öppnats som alla timmar och allt arbetes ansträngning ger oss hopp om möjligheten till förändring.

Igår var en sådan dag. Igår vann de tre ungdomar som inte gav sig och inte lät sig nedslås, AIRE Centre som hjälpte dem att driva sitt fall, Asylgruppen i Malmö som kämpat outtröttligt för många av de barn som drabbats av Dublin i Sverige, alla onämnda ungdomar, aktivister, ombud, advokater och journalister som slagits för barnens bästa i Sverige och Europa, en stor seger. EU domstolen gav igår sitt avgörande i dom C-648/11 rörande ensamkommande barn och tillämpningen av Dublinförordningen. I praktiken innebär det att ensamkommande barn numera ska undantas från förordningen och deras asylansökan istället behandlas i landet de befinner sig i. Domstolen utgår uttryckligen från artikel 24:2 i Europeiska unionens stadga om barnens rättigheter och ger principen om barnets bästa överordnad betydelse vid hanteringen av deras ärenden.

De flesta minns 15-årige Ali och hotet om utvisning till Italien förra året. Ett land där han levt på gatan och utsatts för en rad övergrepp. Han som försökte ta sitt liv när han skulle tvingas tillbaka dit. Hittills i år har 1200 ensamkommande barn kommit till Sverige, 43 av dem väntar just nu på att utvisas till annat EU-land enligt Dublin. 2010 kom boken Till Sverige (http://barnetsbastaframst.se/media/nyheter/52/till-sverige.pdf) i vilken några av alla dessa barn och ungdomar berättar om sina erfarenheter av systemet. I Europa rör det sig om många fler med liknande berättelser. Effekterna av domen kan därför förväntas bli långtgående och generella. Hela förhandlingarna kring Dublin II gällande ensamkommande barn och ungdomar gick i stå i väntan på domen. För alla dessa barn och ungdomar blir den svåra och många gånger kränkande asylprocessen lite uthärdligare. Det innebär inte att man som ensamkommande kan söka asyl i flera länder efter att beslut fattas (så länge inte nya skäl uppkommer). Inte heller omfattas de barn och ungdomar som har familj i annat EU land. Men det innebär att principen om första land såsom den tillämpas i Dublinförordningen idag inte längre gäller för denna grupp av asylsökande.

För fyra år sedan drog kampanjen Barnets bästa främst, www.barnetsbastaframst.se, igång i syfte att åstadkomma precis detta. I Europa har man sällskap av en stor samling frivillig organisationer som oupphörligt påpekat de absurda och inhumana konsekvenserna för de som drabbas. En liten reva har nu uppstått i den märkliga karusell som implementeringen av Dublinförordningen utvecklats till, i vilken asylsökande skickas fram och tillbaka mellan Europas länder under förevändningen att det skulle garantera rätten till skyndsam prövning och rättssäkerhet. En möjlighet för rättigheters och rättvisans företräde har uppstått.

Det är framförallt en stor seger för alla asylsökande barn och ungdomar och vi som tillhör flyktingrörelsen i Sverige och Europa. Den ska vi ta till oss, vara stolta över och göra till vår!

Såhär lyder slutsatsen i domen:

”Artikel 6 andra stycket i rådets förordning (EG) nr 343/2003 av den 18 februari 2003 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en asylansökan som en medborgare i tredje land har gett in i någon medlemsstat ska tolkas så, att när – under sådana förhållanden som de som råder i de nationella målen – en underårig utan medföljande vuxen och utan familjemedlemmar som lagligen befinner sig i en medlemsstat har ingett asylansökningar i fler än en medlemsstat, så är det den medlemsstat där den underårige befinner sig efter att där ha lämnat in en asylansökan som ska anses vara ”ansvarig”.

Mikael Leyi, flyktingaktivist