Logga in   FARR:s krav   Asylnytt   Goda Råd   Fort Europa   Gå med!   Medlemsmeny

 

 

 

 

rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMOM FARRIntegritetspolicyOm FarrProjektVad kan vi göra för afghanerna?

Vad kan vi göra för afghanerna?

Observera att FARR är en frivilligorganisation utan anställda. Vi kan tyvärr inte lova att gå in i alla afghaners enskilda ärenden. Skicka inte in handlingar till FARR utan att vi kommit överens om det! Försök i första hand att vända dig till närmaste lokalgrupp!

(Artikeln uppdaterad 13-09-15). Hungerstrejkerna i Boden, Holmsund och Gävle väckte stor uppståndelse. Nu är de avslutade och media har slutat rapportera. Men afghanerna som deltog befinner sig fortfarande mitt i krisen. Inget har hänt i deras ärenden. Deras utvisningsbeslut kan bara ändras om det finns "nya omständigheter". Många andra befinner sig i samma situation.

En grupp från FARR och frivilliga jurister besökte Boden och Kiruna vid tre tillfällen under våren och sommaren och intervjuade ett sjuttiotal vuxna. Se Norrländska Socialdemokraten 13-06-23: Farr möter avisningshotade afghaner i Norrbotten. Många andra har intervjuats av FARR-medlemmar på andra orter; i Skellefteå, Sundsvall, Gävle...

FARR granskar nu berättelserna och alla de beslut vi fått ta dela av, främst det samlade materialet från Norrbotten. De handlar om människor som utsatts för hot, kidnappningar och attentat från extrema beväpnade grupper och krigsherrar, kvinnor som hotas av hedersrelaterat våld. De flesta tillhör utsatta minoriteter. Nästan alla har familjemedlemmar som dödats. För många borde det inte behövas fler nya omständigheter för att få skydd.

Samtidigt visar de senaste rapporterna från Afghanistan att attackerna från väpnade motståndsgrupper i Afghanistan ökar just mot inhemska mål. Kvinnor drabbas i extra stor utsträckning. Osäkerheten är stor inför de utländska truppernas tillbakadragande. Det borde inte behövas några fler "nya omständigheter" för att ge skydd.

Den 10 september verkställdes en gruppdeportation till Afghanistan och det stod klart att Afghanistan nu släpper in även utvisade som inte har giltigt pass och som inte har undertecknat för att få resehandlingar genom IOM:s frivilliga återvändarprogram. FARR arbetar nu på flera fronter för att hejda utvisningarna och påverka Sveriges syn på hur säkert det är att återvända till Afghanistan.


Hjälpa till med ärenden. FARR har fått in handlingar från många afghaner och försöker nu att se till att var och en får stöd (genom FARR, andra frivilligorganisationer eller advokat). Det gäller att se över om det finns nya omständigheter i det egna ärendet och åtminstone påtala de ökande riskerna i Afghanistan. Vi avvaktade över sommaren med att påtala verkställighetshinder i väntan på UNHCR:s nya riktlinjer, men dessa har nu kommit.

Samla fakta. Till hjälp för asylsökande och ombud samlar FARR rapporter och annan information om läget i Afghanistan. Saken diskuterades också intensivt vid FARR:s sommarkurs i Sundsvall. En faktasida finns nu med samlad information under olika rubriker, inklusive analys av UNHCR:s nya riktlinjer. Se faktasidan här!

Samla vittnesmål. De många intervjuer FARR har gjort med afghaner kommer så småningom att analyseras även med tanke på hur asylproceduren har fungerat och därmed möjligheterna att få skydd. Vi har  sett alltför många exempel på orimliga beviskrav, dålig tolkning, oåtkomliga advokater, nekad muntlighet...

Påverka landbedömningen. Migrationsverket planerar en resa till Afghanistan under hösten. Därefter väntas verket publicera ett nytt rättsligt ställningstagande om Afghanistan som ska ersätta det nuvarande som är från 2010. FARR vänt sig till Migrationsverket med en rad ämnen som vi - utifrån vittnesmålen och UNHCR:s riktlinjer - anser att Migrationsverket särskilt bör undersöka vid sin resa.

Påverka opinionen. De fakta och vittnesmål som samlas in behöver spridas till allmänheten och politikerna, genom tidningsartiklar, sociala medier och andra sätt. Afghanernas berättelser hördes också under Asylstafetten, som gick från Malmö till Stockholm i somras, vid det avslutande seminariet i ABF-huset. Kraven på hur asylproceduren behöver förändras drivs också av kampanjen Asylrätt 2014. De kampanjerna är fristående initiativ som FARR stöder.

Vill du eller din lokalgrupp ha råd om nya ansökningar, hjälp att söka i faktamaterialet eller besök vid ett möte - hör av dig till info@farr.se!


Artiklar från i våras:
Sanna Vestin juni 2013 i Norrländska Socialdemokraten, Arbetarbladet och Arbetaren: "Svik inte afghanerna!"
Afghanistankännaren Anders Fänge i Norrländska Socialdemokraten 7 maj: "Talibanerna knackar inte på dörrar".
Elisabeth Hjorth i Svenska Dagbladet 14 maj: Har vi rätt att vägra svältande barn hjälp?
Fria Tidningen 15 maj: Rädda Barnen: Skicka inte barn till Afghanistan
Gefle Dagblad 2 juni: ”Strejken gav oss mycket stöd och kärlek”
Video från TV i USA om afghanska ensamkommande barn i Europa och hur de bemöts. Där finns även en intervju med barnläkaren Henry Ascher: CBS 60 minutes 19 maj: A Long and Dangerous Journey

Sanna Vestin i Flyktingbloggen 4 juni: Samtal med afghaner: Tre år i Sverige och ingen har lyssnat

Du behövs!

Du behövs i FARR:s verksamhet!

Alla asylkommittéer, flyktinggrupper och andra föreningar som på olika sätt organiserar eller stödjer asylsökande eller papperslösa är välkomna att bli medlemmar i FARR. Som medlemsgrupp får ni del av utskick och diskussion grupperna emellan, ni kan utnyttja FARR:s studiematerial och seminarier och ni kan påverka vilken politik FARR ska driva gentemot politiker och beslutsfattare. Nätverkets främsta uppgift är att dela våra gemensamma kunskaper.

Du som själv är berörd som asylsökande eller papperslös, eller för att du arbetar med dessa frågor i ditt yrke eller engagerar dig på egen hand, är också mycket välkommen som medlem. Genom FARR kan du få stöd och information och kontakt med andra inom rörelsen. Ditt medlemskap är viktigt för oss. Alla FARR:s kunskaper bygger på medlemmarnas erfarenheter.

orange knapp

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5