rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMOM FARRKurser och seminarierTill dig som missade sommarkursen!

Till dig som missade sommarkursen!

sommarkurs ostersund

Ca 250 personer sammanlagt deltog i någon del av FARR:s sommarkurser som hölls 3-4 september i Stockholm, Malmö och Östersund. Många som inte kunde närvara har frågat efter länkar. Nu finns möjlighet att ta del av det material som producerats inför dessa kurser. Här kan du ladda ned powerpoint-presentationer, föreläsar-handledningar, faktautskrifter och underlag till workshops inom sex ämnesområden. (Bilden är från Östersund, under Michael Williams' föreläsning.)

Avsikten är att kursmaterialet ska uppdateras och kompletteras med grundläggande asylrättsinformation för att kunna användas i lokala studiecirklar och seminarier. Även uppdatering av boken "Goda Råd till dig som söker asyl i Sverige" pågår.

Det du kan ladda ned här ska alltså ses som ett preliminärt paket, specifikt för sommarkurserna. Det är dock inte identiskt med någon av kurserna. Vid var och en av kurserna användes delar av det gemensamma materialet medan annat togs fram av föreläsarna vid den egna kursen. Tipsen för panel- och gruppdiskussioner användes av arrangörerna som inspiration till egna upplägg. De idéer som kom upp vid framtidsdiskussionerna kommer att samlas ihop av FARR:s styrelse och användas framöver.

Observera att powerpointpresentationerna laddas ned till din dator, medan alla övriga är pdf-filer som kan skrivas ut eller läsas direkt på skärmen. Om odp-formatet inte verkar göra full rättvisa åt presentationerna, maila info@farr.se för att få original i pptx-format.

 

Del 1 - Den tillfälliga lagen, "begränsningslagen"

Powerpoint (odp)

Faktamaterial och diskussionsfrågor, 4 sidor på engelska

Faktamaterial och diskussionsfrågor, 4 sidor på svenska

Del 2 - Lagen om mottagande av asylsökande, LMA-lagen

Powerpoint (odp)

Utskrift av valda delar till åhörare, inklusive "motstrategier", 6 sidor

Information och länkar till föreläsare, 2 sidor

Del 3 - Verkställighetshinder

Powerpoint (odp)

Broschyr, för utskrift i A4-format eller läsning i dator, 28 sidor

Broschyr, för utskrift i A5 häftesformat eller läsning i mobil, (28 sidor)
Utskrift som häfte: Använd Acrobat Reader. Välj format ”skriv ut som häfte”. Se till att valet ”skriv ut två sidor per sida” är aktiverat - det bör ske automatiskt. Med skrivare som kan skriva på båda sidorna, välj att skriva ut båda sidorna och bocka för ”rotera sidor automatiskt”. Med skrivare som bara kan skriva ut ena sidan av papperet, välj ”endast framsidan” och gör om utskriften med ”endast baksidan”.

Handledning till föreläsare, 12 sidor

Del 4 - Aktuell EU-politik

Powerpoint (odp)

Kompendium med sammanfattning, länkar och EU-kommissionens faktablad, 14 sidor

Del 5 - Framtidsdiskussion

Tips till paneldebatt och/eller gruppdiskussioner, 1 sida

Del 6 - Hållbar aktivism

Tips och länkar för paneldebatt och workshops, 2 sidor

 

Du behövs!

Du behövs i FARR:s verksamhet!

Alla asylkommittéer, flyktinggrupper och andra föreningar som på olika sätt organiserar eller stödjer asylsökande eller papperslösa är välkomna att bli medlemmar i FARR. Som medlemsgrupp får ni del av utskick och diskussion grupperna emellan, ni kan utnyttja FARR:s studiematerial och seminarier och ni kan påverka vilken politik FARR ska driva gentemot politiker och beslutsfattare. Nätverkets främsta uppgift är att dela våra gemensamma kunskaper.

Du som själv är berörd som asylsökande eller papperslös, eller för att du arbetar med dessa frågor i ditt yrke eller engagerar dig på egen hand, är också mycket välkommen som medlem. Genom FARR kan du få stöd och information och kontakt med andra inom rörelsen. Ditt medlemskap är viktigt för oss. Alla FARR:s kunskaper bygger på medlemmarnas erfarenheter.

orange knapp

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5