rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMOM FARRProjekt

Vad kan vi göra för afghanerna?

Uppdaterad 13-09-15. Hungerstrejkerna i Boden, Holmsund och Gävle väckte stor uppståndelse. Nu är de avslutade och media har slutat rapportera. FARR arbetar på flera fronter för att hejda utvisningarna och påverka Sveriges syn på hur säkert det är att återvända till Afghanistan.
För afghanerna som slutat hungerstrejka är krisen inte över. Inget har hänt i deras ärenden. Deras utvisningsbeslut kan bara ändras om det finns "nya omständigheter". Många andra är i samma situation.

FARR har granskat ett stort antal av besluten. De handlar om människor som utsatts för hot, kidnappningar och attentat från extrema beväpnade grupper och krigsherrar, kvinnor som hotas av hedersrelaterat våld. Osäkerheten är stor inför de utländska truppernas tillbakadragande. Det borde inte behövas några fler "nya omständigheter" för att ge skydd.

Läs mer...

Akademiker sökes till Silent University

FARR har inlett ett samarbete med Tensta konsthall i projektet Silent University. Det är ett projekt för att skapa forum för akademiker i exil. Silent University söker både nyanlända och papperslösa akademiker, och personer som har sådana erfarenheter men som nu är etablerade i samhället.

Läs mer

The right to write

FARR:s sekreterare Baharan Kazemi skrev den 8 april i Flyktingbloggen om ett projekt för att papperslösa själva ska ta ordet.

Imagine suddenly being somewhere else. Fearing the consequences of each word or even lacking a common language with the people you meet. In the age of information and migration, we are inundated with written material. Every day my facebook-feed is full of updates about the latest migration-related disasters, and sometimes, very rarely, some good news. Ironically, those who are most affected by the migration policies, are the last to tell the story. (...)

Läs mer...

Äldre projekt

Barnens bästa främst.

FARR står bakom och är drivande i kampanjen Barnens Bästa Främst. Kampanjen protesterar mot att Sverige inte beaktar barnets rättigheter när vi i dag tillämpar Dublinförordningen. Förordningen innebär att ett barns asylskäl ska prövas i det EU-land de först anlände till. Om barnet sedan lämnat de landet och kommit till Sverige har vi möjlighet att skicka tillbaka dem. Tyvärr har vi kunnat se att alla EU-länder inte respekterar asylrätten och att många barn far väldigt illa. Vi anser därför att Sverige ska använda den undantagsmöjlighet som finns i förordningen för att försvara barnen.

Vi vill att alla barn som flytt sitt land garanteras rätten att söka asyl, en rättssäker asylprocess och ett humant mottagande där deras mänskliga rättigheter respekteras. Vi tänker framförallt på rätten till liv, hälsa, boende, skolgång, samt rätten att komma till tals. Principen om barnets bästa ska utredas och beaktas i alla beslut som fattas kring barnet. Vi vill att Sverige lever upp till förpliktelserna i Barnkonventionen att respektera barns rättigheter, skydda barnen mot kränkningar och tillförsäkra dem deras rättigheter. Barnkonventionen och principen om barnets bästa måste alltid väga tyngre än Dublinförordningens bestämmelse om första asylland.

 

Kontakt: barnetsbastaframst@gmail.com, www.barnetsbastaframst.se

 

Vårdinitiativet

FARR står bakom Vårdinitiativet tillsammans med 26 andra organisationer som kämpar för papperslösas reella rätt till vård. Papperslösa, det vill säga människor som befinner sig i Sverige utan tillstånd att vistas här, har endast möjlighet att få omedelbar vård och måste dessutom betala de faktiska kostnaderna för denna. Att uppsöka ens för akutvård innebär alltid en risk att anges eller upptäckas, och därmed utvisas. Få papperslösa vågar därför söka ens akut sjukvård. Få papperslösa har ekonomi att betala för vården om de skulle våga söka den. Tyvärr innebär detta också att barn, trots bättre vårdmöjligheter, sällan söker sjukvård av rädsla för att föräldrarna ska kunna spåras. 

 

Bakom vårdinitiativet står tillsammans med FARR andra frivilligorganisationer, tillsammans med fackföreningar och kyrkor men också yrkesförbund. Vårdprofessionen har själva varit tydliga med att det går mot deras yrkesetik att neka vård och att använda hälsa som ett migrationspolitiskt instrument. Vårdpersonalens uppgift är att behandla och ge omvårdnad. Patientens rättsliga status ska inte påverka vårdens kvalitet. 

 

Kontakt: http://www.vardforpapperslosa.se/

 

 

Ain't I a woman

FARR står bakom kampanjen Ain’t I a woman, kampanjen för papperslösa kvinnors rätt till skydd. De som i dag ingår i begreppet papperslösa - de som kommit till Sverige av ekonomiska skäl, eller de flyktingar som felaktigt fått avslag på sin asylansökan - är i Sverige i dag i stor utsträckning rättighetslösa. Vi ser med oro på att alla andra lagar och rättigheter underordnas migrationspolitiken. Kvinnor blir ofta mer utnyttjade och befinner sig ofta i mer utsatta situationer, men de papperslösa kvinnorna saknar möjlighet att få vård, polishjälp eller möjlighet till skyddat boende som andra kvinnor i Sverige har. Vi kan inte acceptera att alla rättigheter som kvinnorättsrörelsen länge slagits för i Sverige undantar vissa kvinnor. 

Kontakt: http://aintiawomankampanjen.wordpress.com/

Fyra skäl att förändra asylpolitiken

FARR har uppdaterat de fyra affischer och filmer som vi använde i valkampanjen 2014. De är lika aktuella och nu kommer vi att driva dessa krav gentemot de valda politikerna. Ladda ner affischerna och sätt upp dem! Länka till dem på Facebook och twitter! Använd filmerna som vittnesmål vid seminarier och föredrag!

  • Vi kräver fortfarande att Sverige aldrig mer ska utvisa någon till tortyr eller förföljelse!
  • Vi kräver fortfarande att de som är på flykt ska få söka asyl där de befinner sig - gör om Dublinförordningen!
  • Vi kräver fortfarande att bevisbördan ska förskjutas från den asylsökande till myndigheterna!
  • Vi kräver fortfarande att större hänsyn ska tas till asylsökandes livssituation och hälsa!

Här är FARR:s affischer - klicka på bilden för att ladda ner affischen i pdf-format

 

Hejran   Husni
Hejran på youtube    Husni på youtube
VAD VILL FARR om Sveriges flyktingpolitik   VAD VILL FARR om EU
     
     
Abdullah   Mohadese
Abdullah på youtube   Mohadese på youtube
VAD VILL FARR om asylrätten   VAD VILL FARR om "ömmande omständigheter"

Med stort tack till Hejran, Husni, Abdullah och Mohadese. Tack också till Agneta Gustavsson och Anna Padilla för filmen om Hejran, Husni Hassan och DJ Ibra för filmen om Husni, Karin Salmson och Sebastian Seña för filmen om Abdullah och Anna Padilla för filmen om Mohadese - och Cleo Nabo för alla affischerna!

Du behövs!

Du behövs i FARR:s verksamhet!

Alla asylkommittéer, flyktinggrupper och andra föreningar som på olika sätt organiserar eller stödjer asylsökande eller papperslösa är välkomna att bli medlemmar i FARR. Som medlemsgrupp får ni del av utskick och diskussion grupperna emellan, ni kan utnyttja FARR:s studiematerial och seminarier och ni kan påverka vilken politik FARR ska driva gentemot politiker och beslutsfattare. Nätverkets främsta uppgift är att dela våra gemensamma kunskaper.

Du som själv är berörd som asylsökande eller papperslös, eller för att du arbetar med dessa frågor i ditt yrke eller engagerar dig på egen hand, är också mycket välkommen som medlem. Genom FARR kan du få stöd och information och kontakt med andra inom rörelsen. Ditt medlemskap är viktigt för oss. Alla FARR:s kunskaper bygger på medlemmarnas erfarenheter.

orange knapp

Medlemssidor

Här kan du logga in för att...

- bläddra i artikelarkivet
- fråga eller tipsa
- göra inlägg
- se interna dokument

Sidorna är avsedda för FARR-medlemmar.

Logga in

Stöd FARR!

   

SWISH

123 327 8983

Kontakta oss

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391, 101 27  STOCKHOLM

Postgiro 520890-5