Akademiker sökes till Silent University

FARR har inlett ett samarbete med Tensta konsthall i projektet Silent University. Det är ett projekt för att skapa forum för akademiker i exil. Silent University söker både nyanlända och papperslösa akademiker, och personer som har sådana erfarenheter men som nu är etablerade i samhället.

Läs mer