rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMOM FARRRemissvarFörsörjningskrav vid anhöriginvandring (SOU 2008:114)

Försörjningskrav vid anhöriginvandring (SOU 2008:114)

Yttrande avseende betänkandet Försörjningskrav vid anhöriginvandring (SOU 2008:114)

-FARR ställer sig kritisk till försörjningskravet då det i sin utformning strider mot Barnkonventionen och barnets bästa. Försörjningskravet riskerar att leda till att barn separeras längre tid än nödvändigt från sina föräldrar. Dessutom blir försörjnings -kravet diskriminerande mot barn beroende på var deras föräldrar är födda. Detta är också ett brott mot Barnkonventionen.


-Motivet till införande av försörjningskrav är enligt utredningen att motverka trångboddhet för inte minst barnfamiljer. Utredningen framför argument att trångboddheten påverkar barnens psykiska hälsa negativt och att försörjningskravet därmed skulle motverka trångboddhet och vara bättre för barnen. FARR anser att utredningen med det resonemanget undergräver föräldrarnas egen förmåga att se vad som är bäst för deras barn 

Hela yttrandet kan du ladda ner som PDF-fil här 

Du behövs!

Du behövs i FARR:s verksamhet!

Alla asylkommittéer, flyktinggrupper och andra föreningar som på olika sätt organiserar eller stödjer asylsökande eller papperslösa är välkomna att bli medlemmar i FARR. Som medlemsgrupp får ni del av utskick och diskussion grupperna emellan, ni kan utnyttja FARR:s studiematerial och seminarier och ni kan påverka vilken politik FARR ska driva gentemot politiker och beslutsfattare. Nätverkets främsta uppgift är att dela våra gemensamma kunskaper.

Du som själv är berörd som asylsökande eller papperslös, eller för att du arbetar med dessa frågor i ditt yrke eller engagerar dig på egen hand, är också mycket välkommen som medlem. Genom FARR kan du få stöd och information och kontakt med andra inom rörelsen. Ditt medlemskap är viktigt för oss. Alla FARR:s kunskaper bygger på medlemmarnas erfarenheter.

orange knapp

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5