rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMOM FARRRemissvarYttrande avseende betänkandet Aktiv väntan  asylsökande i Sverige (SOU 2009:19)

Yttrande avseende betänkandet Aktiv väntan  asylsökande i Sverige (SOU 2009:19)

Följande är ett sammandrag av FARR:s yttrande. Vill du läsa hela yttrandet kan du ladda ned det här.


FARR avstyrker förslagen om aktivitetsbonus samt nedsättning av ersättning om den asylsökande inte väljer det boende som den tilldelas. FARR avstyrker även utredningens förslag om identitetskrav i samband med organiserad sysselsättning, svenskundervisning och arbete.

FARR menar att utredningen på ett beklagligt sätt bidrar till att misstänkliggöra asylsökande.
Vi ställer oss kritiska till att utredningen inte tar större hänsyn till de strukturella hinder som sätter ramar för både för asylsökandes och nyanlända flyktingars möjligheter att etablera sig i samhället.

FARR ser också allvarligt på utredningens förslag ur ett rättighetsperspektiv och menar att utredningen i sina förslag inte tagit tillräckligt stor hänsyn till den specifika situation som en asylsökande ofta befinner sig i med allvarliga traumatiska händelser bakom sig och stark oro för egen och närståendes framtid. 

Du behövs!

Du behövs i FARR:s verksamhet!

Alla asylkommittéer, flyktinggrupper och andra föreningar som på olika sätt organiserar eller stödjer asylsökande eller papperslösa är välkomna att bli medlemmar i FARR. Som medlemsgrupp får ni del av utskick och diskussion grupperna emellan, ni kan utnyttja FARR:s studiematerial och seminarier och ni kan påverka vilken politik FARR ska driva gentemot politiker och beslutsfattare. Nätverkets främsta uppgift är att dela våra gemensamma kunskaper.

Du som själv är berörd som asylsökande eller papperslös, eller för att du arbetar med dessa frågor i ditt yrke eller engagerar dig på egen hand, är också mycket välkommen som medlem. Genom FARR kan du få stöd och information och kontakt med andra inom rörelsen. Ditt medlemskap är viktigt för oss. Alla FARR:s kunskaper bygger på medlemmarnas erfarenheter.

orange knapp

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5