rutor 2018 februari
Länk till FARR:s policydokument Länk till FARR:s tidning Artikel 14 Länk till nyhetsbrevet Asylnytt Länk till FARR:s Goda Råd Länk till EU-material
HEMOM FARRRemissvarYttrande avseende betänkandet Förvar (SOU 2011:17)

Yttrande avseende betänkandet Förvar (SOU 2011:17)

Sammanfattning
Flyktinggruppernas riksråd (FARR)
  • är principiellt mot frihetsberövande av asylsökande
  • välkomnar utredningens vilja att förvarstagna inte ska placeras i häkte
  • välkomnar förslagen om ökad rättssäkerhet i prövning av häktestider
  • har inga invändningar mot att lagtexten förtydligas så att det framgår att en person kan ställas under uppsikt enbart genom att lämna ifrån sig sitt pass eller annan ID-handling
  • anser att utredningen kunde ha utvecklat de förvarstagnas tillgång till ombud och frivilligorganisationer
  • välkomnar ett förtydligande gällande identitetsförvar och utredningsförvar, men är kritiskt till att förtydligandet gällande identitetsförvar gör det enklare att förvarsta asylsökande på denna grund
  • välkomnar utredningens slutsats att inte göra det enklare att ta barn i förvar
  • vill uppmuntra till en vidare granskning av könsaspekter på förvarstagandet

Hämta hela remissvaret i pdf-format

Du behövs!

Du behövs i FARR:s verksamhet!

Alla asylkommittéer, flyktinggrupper och andra föreningar som på olika sätt organiserar eller stödjer asylsökande eller papperslösa är välkomna att bli medlemmar i FARR. Som medlemsgrupp får ni del av utskick och diskussion grupperna emellan, ni kan utnyttja FARR:s studiematerial och seminarier och ni kan påverka vilken politik FARR ska driva gentemot politiker och beslutsfattare. Nätverkets främsta uppgift är att dela våra gemensamma kunskaper.

Du som själv är berörd som asylsökande eller papperslös, eller för att du arbetar med dessa frågor i ditt yrke eller engagerar dig på egen hand, är också mycket välkommen som medlem. Genom FARR kan du få stöd och information och kontakt med andra inom rörelsen. Ditt medlemskap är viktigt för oss. Alla FARR:s kunskaper bygger på medlemmarnas erfarenheter.

orange knapp

Kontakt

+468-710 02 45

info(a)farr.se

Box 391,
101 27  STOCKHOLM

Medlemssidor

Medlemssidorna är just nu stängda på grund av resursbrist. Vi hoppas kunna öppna ett nytt medlemsforum på en annan plattform.

Stöd FARR!

  

SWISH

123 327 8983

Postgiro 520890-5